واحد کنترل کیفیت

این واحد مسئول کنترل کیفیت و انطباق قطعات تولیدی با نقشه و استاندارد های مورد نظر میباشد. بدین منظور علاوه بر حضور تمام وقت مهندسین متخصص این رشته در سالن های تولیدی یکی از شرکت های مشاور و بازرسی جوش معتبر کشور نیز مسئولیت نظارت بر این سیستم را برعهده دارد .

در این واحد انواع آزمایشات غیر مخرب تست جوش نظیر Ut,Pt,Mt,Vt و ضخامت سنجی رنگ انجام گردیده و در سایر موارد از آزمایشگاه خارج از سیستم استفاده می گردد. یکی از مهمترین وظایف واحد کنترل کیفیت علاوه بر موارد فوق برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت پرسنل و رتبه بندی آنان بر اساس سطح توانایی می باشد. این مسئله با همکاری اساتید متخصص دانشگاهی و مشاورین مربوطه انجام می گردد.