تماس با ما
کیلومتر 16 جاده مشهد قوچان
بعد از پل ناظریه، جاده باز مرگان اولین کوچه سمت چپ
شرکت سازه های فلزی آسیم

051-32672963
051-32672963
info@asimsteel.com