• -
  • -
  • -
  • -

واحد های اجرایی شرکت


واحد فنی و مهندسی

در این واحد کلیه امور محاسبات سازه، تهیه نقشه شاپ دراوینگ، برنامه ریزی و زمانبندی تولید، برآورد و سایر امور مربوطه انجام می گردد.برخی از نرم افزار های مورد استفاده در این واحد عبارتند از:
Excel,X Sheet,Autocad,Safe,Etabs,SAP .MS project


واحد کنترل کیفیت

این واحد مسئول کنترل کیفیت و انطباق قطعات تولیدی با نقشه و استاندارد های مورد نظر میباشد. بدین منظور علاوه بر حضور تمام وقت مهندسین متخصص این رشته در سالن های تولیدی یکی از شرکت های مشاور و بازرسی جوش معتبر کشور نیز مسئولیت نظارت بر این سیستم را برعهده دارد .


واحد مدیریت و نصب سازه

این واحد مسئولیت اجرایی عملیات نصب،نظارت بر فعالیت های سایت نصب پروژه و هماهنگی لازم با واحد تولید و کارفرما را دارد.


واحد HSE بهداشت حرفه ای

به منظور آموزش و نظارت بر مسائل ایمنی و حافظت فردی پرسنل این واحد تشکیل و در کنار سایر واحد ها مشغول فعالیت می باشد


واحد تولید

این واحد زیر نظر مهندسین و استاد کاران متخصص سازه های فولادی نسبت به تولید و ساخت قطعات هر پروژه اقدام می نماید.

درباره ما…

سازه های فلزی آسیم

 

شرکت سازه های فلزی آسیم در سال 1388 به منظور طراحی و تولید سازه های فولادی تاسیس گردید.اصول و خط مشی آسیم در تولید سازه های فولادی همواره بر تخصص و تعهد بنا بوده و در این مسیر سعی در ایجاد سیر صعودی پیشرفت حرفه ای نموده است. و این مهم را در قالب جذب افراد و گروه های متخصص و با انگیزه در کنار آموزش مداوم قابل دستیابی دانسته و به آن عمل نموده است.